Heinonen släktvapen - Coat of Arms

Den avhuggna pelaren är en urgammal symbol för visdom. I detta sammanhang visar den att släkten Heinonen är en gammal lärdoms- och kateketsläkt. Dom gamla lärarna kallades kateketer.

Bakgrunden består av tre älvar i ett H som symboliserar h´et i Heinonen samt bifurkationen i Tärendö.

Bifurkation är en avgrening av en älv så att en vattenförbindelse upprättas med en annan älv. Endast Sydamerika har ett liknande fenomen.

 

The cut-off column is an ancient symbol for wisdom. In this connection it shows that Heinonen is an old knowledge- and lecturing family.

The background consists of three rivers that´s forming an "H" like in the Heinonen. The Tärendö river is forming a "natural canal" between Torneå- and Kalix river. This phenomenon is only known in South America and up here in the north. A river that links two major river systems is called bifurcation.

Here is a link that might give you an idea about the bifurkation
[ take me there ]

Some further reading about the Casiquiare River in South America
[ take me there ]